Michael

Tak ako bol pred časom channel o Gabrielovi s Michaelom, dnes to bude opačne; o Michaelovi s Gabrielom. Ono s Gabrielom je ťažké rozprávať sa len o jednom, takže to má pomerne dlhý zdanlivo nesúvisiaci úvod. Ale v konečnom dôsledku je to aj tak (ako vždy) všetko jedno. 🙂

Gabriel, 29.9.2011
Vitaj, Gabriel. 🙂
🙂 Ďakujem za privítanie 🙂 a nebude to o tom, o čom si myslíš 🙂
Nie som sklamaná; pretože som si úplne istá, že sa v istej chvíli stočíš práve k tomu. 🙂
🙂 Ej, niekto mi tu presondoval plány… 🙂 dobre, ale začneme z iného miesta
Z iného miesta, ktoré sa ale týka Zeme, či? 🙂
🙂 Všetko sa týka Zeme 🙂 ideme si pohovoriť o Slnečnej sústave
Zaujímavá téma. 🙂
🙂 Rozhodne 🙂 kedysi mali atómy takzvaný planetárny model o predstave. Totiž, že elektróny sa točia okolo jadra tak, ako planéty okolo Slnka. Malo to pár háčikov, iste, ale predstava to nebola až taká scestná. Dokonca to do istej miery kopírovalo správanie planét
Nejdem rýpať do toho, čo má atóm spoločné so Slnečnou sústavou, pretože som si istá, že sa to čoskoro dozviem. 🙂
🙂 Predstavy o stavbe boli kedysi spoločné. Dnes je predstava o stavbe atómu trochu odlišná. Ale v zásade nie je medzi nimi až taký veľký rozdiel
Jadro – Slnko – predstavuje 99% hmoty celej sústavy. To je podobné ako pri atóme a obale. Samotné elektróny – planéty – nevážia v podstate nič.
Dobre; aké sú ešte podobnosti?
Planéty sa pohybujú po určitých dráhach. Ale na rozdiel od elektrónov sa dá ich rýchlosť a umiestnenie na dráhe vypočítať s veľkou presnosťou; elektróny vykazujú buď vysokú nepresnosť merania rýchlosti alebo merania umiestnenia. Čím presnejšie sa zmeria jedno, tým nepresnejšie je meranie druhého. A to znamená, že sa nedá v určitom okamihu veľmi presne zmerať umiestnenie a zároveň rýchlosť elektrónu. Toto u planét neplatí.
Dobre; a tá tretia analógia?
Elektróny môžu pri určitom dodaní energie – excitácii – preskakovať medzi vrstvami. Planéty vlastne tiež, ale ono sa to nezaobíde bez veľkého rachotu, zmätku, a kopy úlomkov. 🙂
🙂 No, stručne povedané by to hádam aj stačilo, ak zavriem obe oči a zapchám obe uši 🙂
Hehe, Gabriel ma dobrú náladu. 🙂 Planéta sa dokáže posunúť zo svojej dráhy a dostať sa na inú vtedy, ak dostane dostatočne silný impulz. Traduje sa, že tak prišla Zem na svoje miesto.
Bode-Titiho rad
Presne ten. 🙂 Astronómovia si totiž všimli, že pomer vzdialeností dráh susediacich planét od Slnka je viac-menej konštantný a pohybuje sa okolo čísla 1,78 čo je približná hodnota tzv. zlatého rezu. Jediné dve výnimky: Venuša-Zem-Mars, pretože ich dráhy sú tak akosi nahusto, a Mars-Jupiter, pretože tam akoby jedna planéta chýbala. A tak sa ozvali hlasy tvrdiace, že Zem kedysi krúžila práve tam, medzi Marsom a Jupiterom. Tam, kde je teraz pásmo planétok; tie si dokonca zachovali točivosť, akoby šlo o zvyšky jedinej planéty. A to mi pripomína pamäť tela.
🙂 Veľmi dobrá analógia 🙂 voda si zachováva svoj odkaz, aj keď ju rozdelíš na niekoľko oddelených celkov. Voda dokáže komunikovať nielen vnútri svojho objemu, ale aj s inými vodnými celkami, ktoré pochádzajú z rovnakého zdroja. A keďže voda sa nachádza pravdaže aj na planétkach – nie v tekutej forme, ale viazaná v skalách – tak komunikuje s tým zdrojom, z ktorého vzišla
To je zaujímavé.
🙂 Isteže je to zaujímavé 🙂 hovoríš predsa so mnou 🙂
Aha tak. 🙂 Jasné, táto drobnosť mi trochu ušla, kým som roztočila kolieska na plné obrátky. 🙂
🙂 Nevadí 🙂 pripomeniem ti to, keď na to znovu pozabudneš 🙂
Fajn. 🙂 Ale ty mi vlastne hovoríš aj o tom, že atómy majú pamäť Slnečnej sústavy. Alebo naopak; Slnečná sústava má pamäť atómov. Pretože myslím, že najprv boli atómy a potom vytvorili ďalšie celky. 🙂
🙂 Ten druhý predpoklad je dokonale racionálny a v súlade so zákonom kauzality 🙂
Márnosť, takéto ťažké slová na mňa teraz ráno prosím ťa nevyťahuj. 🙂
🙂 Prepáč, nechal som sa uniesť 🙂 ale áno, to bol rozumný predpoklad 🙂
Ďakujem. 🙂 Už mi tá otázka máta v hlave nejakých pár riadkov; čo majú spoločné atómy, Slnečná sústava, voda a pamäť tela?
Všetko, pretože v tom všetkom sa prejavuje jeden základný zákon
Aha tak. Už chápem. 🙂
🙂 Len pre poriadok je to zákon zachovania hmotnosti 🙂
Tak tento som nečakala. 🙂
Ale je dokonale vyhovujúci. Látky pred reakciou majú rovnakú hmotnosť ako látky po reakcii. Inými slovami, nič sa nestráca a zároveň sa nič nevytvára. Všetko ostáva konštantné, len sa to premieňa v určitom procese
A nie tak náhodou zákon zachovania energie? 🙂
🙂 Hmota a energia je to isté 🙂
Ach no dobre. 🙂 Kapitulujem. 🙂
🙂 Také ťažké slovo takto skoro zrána? 🙂
Hej; nakazil si ma. 🙂
🙂 Ten krátky kašeľ nemá so mnou nič spoločné 🙂
Veď som ťa neobvinila z toho krátkeho kašľa. 🙂 Obvinila som ťa z toho, že používam také ťažké slovo takto skoro zrána; začal si s tým totiž ty. 🙂
Kým ma obviníš ešte z ďalších vecí, v ktorých vôbec nemám prsty, ideme na Michaela 🙂
Keďže tento dlhý úvod mal určite nejaký cieľ, predpokladám, že táto téma – totiž Michael – má toho veľa do činenia s tým zákonom zachovania hmoty, respektíve energie.
🙂 Isteže má 🙂 pretože práve Michael dohliada na to, aby fungoval 🙂
Zodpovedný pracovník. 🙂
Doslovne. Michael má toho na pleciach naozaj dosť
Napadlo mi teraz s tým jeho plamenným mečom… Ak chceš nejakú časť sústavy dostať do pohybu – inými slovami dať jej vyššie otáčky – potrebuješ jej dodať energiu. Čoho iného je oheň obrazom ak nie energie?
🙂 Toľko k hubeniu démonov 🙂 je to postrčenie na vyššie frekvenčné otáčky 🙂
A toto sa týka aj tých ukončovaní vzťahov a čohokoľvek, kde je zainteresovaný meč?
🙂 Niežeby som ti to chcel pripomínať, ale máš s tým sama dostatočné skúsenosti, čo sa týka jeho meča… 🙂
Gabriel, dosiahol si to, že sa červenám. 🙂 Gratulujem, lebo to sa už dávno nikomu nepodarilo. 🙂
🙂 Som jednoducho dobrý 🙂 takmer taký dobrý ako on 🙂
Nie ste obaja rovnocenne dobrí? Len každý v niečom inom? 🙂
🙂 Ale áno, z jedného uhla pohľadu… 🙂 ale vieš, že on má väčšiu moc 🙂
Ty zasa väčšie právomoci. 🙂 Ale tento rozhovor má byť o ňom; uvedomujem si to. 🙂
🙂 Tak povedz, ako vidíš Michaela 🙂
Jedna z najúžasnejších energií, ktoré poznám. Teplučká, hrejivá, súcitná a pritom rozhodná. Tvrdá škrupina a mäkké jadro. A nebojí sa ukázať oboje.
Michaelovo horiace srdce sa nedá len tak ľahko ukryť, to je pravda. Pekne o ňom hovoríš 🙂
Dokázala by som o ňom hovoriť aj škaredo, ale žiaľ nič z toho by nebola pravda. 🙂
🙂 Tak skús 🙂
Niekedy je neskutočne protivný. 🙂 Býva tvrdohlavý a všetko musí byť po jeho. Dokáže ma vytočiť. A správa sa ku mne ako k decku. 🙂 Ale pravdaže to je v skutočnosti celkom inak; nie je protivný, len si stojí za svojím, keď začnem vymýšľať. A tiež mi tým pomáha udržiavať konverzáciu. 🙂 Tvrdohlavosť je to isté ako vytrvalosť; a on dokáže byť nesmierne vytrvalý. Mala som pár období, kedy som si hovorila “už nikdy viac” a aj tak som sa vzdala ako prvá. Všetko musí byť po jeho, lebo keď je po jeho, fakt je to vtedy lepšie… 🙂 A keď ma vytáča, zbavujem sa obmedzení. Čo sa týka toho, že sa ku mne správa ako k decku, to už dávno nebolo. Začínam byť samostatná. 🙂
🙂 Je fakt, že už dávno ti nepripomenul, že by si sa mala ísť najesť, keď ti škŕkalo v žalúdku 🙂
No hej. 🙂 Učí ma netýrať sa. Darí sa mu to; niekedy viac, niekedy menej úspešne. Ale dôležité je to, že sa mu to darí. 🙂
🙂 Nastavila si si cestu na pozitívne premýšľanie 🙂
Zo všetkého sa dá niečo vyťažiť. 🙂 Aj to ma naučil on. 🙂
🙂 Je to dobrý učiteľ 🙂
A fantastický výcvikový vedúci. 🙂 Takže asi takto vidím Michaela. 🙂
🙂 A čo vizuálna stránka? 🙂
Drží ma v tom, že je inteligenciou Merkúra. 🙂 A výzorovo je to chameleón. 🙂 Má niektoré obľúbené podoby, ale málokedy sa jednej drží aspoň mesiac. 🙂
🙂 Krivdíš 🙂 v jednej sa ti ukazoval určite viac ako mesiac 🙂
Ale hej; vydrží mu to aj niekoľko mesiacov. 🙂 Tak dva alebo tri. 🙂
🙂 Teraz je to presnejšie 🙂
Takže to je asi tak všetko k nemu. Viac zo seba asi nevydolujem, jedine že by si tam spravil inventúru a vyhrabal niečo ďalšie. 🙂
🙂 Tie ďalšie veci už nie sú príliš publikovateľné… 🙂
Z rôznych dôvodov. 🙂
🙂 Jednak by to bolo na dlho a jednak by niektoré mohli budiť verejné pohoršenie 🙂
Myslím, že tento rozhovor je už aj tak dosť dlhý. 🙂 Netreba ho ešte predlžovať. 🙂
🙂 Som rovnakého názoru 🙂 tak to choď zverejniť v tejto podobe 🙂

No a následne som si uvedomila, že som nepridala numerologický rozbor dňa. 🙂 Michaelov (alebo Michalov, u nás je to používanejšia forma) deň je 29.9., čo mu dáva hneď tri silné čísla. 29 je číslom ťažkých životných skúšok, a čo sa týka ich zvládania, z môjho hľadiska na to nie je nikto vhodnejší ako práve Michael. Deviatka v mesiaci mu dáva charakteristiku energie, ktorá nevzniká, nezaniká, len sa premieňa… stúpa frekvenčne vyššie či nižšie podľa potreby. No a tretie číslo je ich súčtom; teda presnejšie súčtom jedenástky, na ktorú sa sčituje 29-tka a deviatky. To je číslo 20; predstavuje kartu Súd a tým pádom oslobodenie od ilúzií. Duša vstupujúca do sveta. (A dvojka je číslo, ktoré sa opakuje jednak v čísle 29, v čísle 20 aj v čísle 11. Trojitá – alebo trojjediná 🙂 – duša.)

Tak toľko k Michaelovi. 🙂

12 thoughts on “Michael

  1. 🙂 Michael 29.9.2011, 11 a 9 a 4 = Božská sila /11/ energie /9/ oživujúca hmotu /4/ v plynutí večného života 🙂 v nekonečnej Láske, lebo konečný súčet je 6 😉

    dae,
    ĎAKUJEM tebe a aj Michaelovi 🙂

  2. Takze bez michaela by nemohlo nic vzniknut respektive by svetko ostalo take ake to bolo. A aj tak, vo svojej podstate sme len malym okamihom medzi velkym treskom a velkym zmrstenim. Sme vedomia, ciastocky, ktore sa mozu plne realizovat a tvorit (samich seba, zo samich seba), to vsetko len vdaka michalovi.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s