Tour de jaskyne 2012

Počas uplynulých dvoch týždňov som spolu s mojimi rodičmi (“starnúcimi chradnúcimi”, citujúc môjho ocka) na potulkách po Slovensku popri iných zaujímavostiach navštívila šesť z dvanástich našich sprístupnených jaskýň. Síce bez obrazového zážitku, ale v stručnom prehľade podľa poradia, v akom sme ich navštívili:

1. Ochtinská aragonitová jaskyňa

“The first, the one and only”

Je najstaršou zo všetkých našich jaskýň; vznikla totiž už v prvohorách, kým ostatné v druhohorách. Okrem nej na celom svete existujú už len dve aragonitové jaskyne. Aragonit je iná forma kalcitu, ktorý nájdete ako výzdobu v iných jaskyniach; majú rovnaké chemické zloženie – uhličitan vápenatý – kryštalizujú v inej sústave (kalcit v trojuholníkovej, aragonit v kosoštvorcovej), čo spôsobuje kvalitatívne inú výzdobu.

Priestory jaskyne sú tvorené rôzne zafarbeným mramorom, pričom práve ten vám v mnohom vynahradí menej impozantnú výzdobu; vytvára dychvyrážajúce kombinácie bielej, oranžovej až hnedej, šedej až čiernej. Aragonit  je zafarbený prirodzene na bielo, niekedy má hrdzavú farbu od prímesi železa a útvary sa nepodobajú na klasické kvaple, skôr na zmeť špagiet alebo strúhanej kapusty (ak sú už zreteľné a nepripomínajú skôr biely povlak na inak sfarbenej mramorovej stene). Sú tiež podstatne menšie ako v iných jaskyniach; najväčší útvar v jaskyni má ani nie meter a rástol tam dlhšie než rovnako veľké útvary z kalcitu. Zaujímavosťou a tiež symbolom jaskyne je aragonitový útvar pripomínajúci ľudské srdce s výstižným názvom “Srdce jaskyne”. Stretnete sa tu ale napríklad aj s myšou, duchom, Mliečnou cestou alebo hviezdnou oblohou, stačí sa dobre pozerať. A napokon, sprievodkyne vás na všetko upozornia.

Rozhodne si ju choďte pozrieť, ak potrebujete opraviť dojem, že Slovensko je obyčajná tuctová krajina a nemáme tu nič, čo by nebolo svetové. 🙂

2. Jaskyňa Domica

“Magnificient”

Domica je druhohorná jaskyňa vytvorená z prevažne hrdzavého vápenca a tvorí jednotný celok s maďarskou jaskyňou Baradla. Výzdoba v nej je kalcitová, kvaple sú sfarbené do troch rôznych farieb; prirodzene biele, na hrdzavo s prímesou železa a do sivých odtieňov s prímesou mangánu. Vraj na jar sa v nej dajú absolvovať aj prehliadky s plavbou, ale keďže tento rok bola suchá jar a podzemná riečka Styx takmer úplne vyschla, nepošťastilo sa.

Domica je pôsobivá najmä veľkosťou priestorov. Kvapľová výzdoba je značne väčšia ako v aragonitovej jaskyni (ale to je naponok pri všetkých ďalších jaskyniach okrem ľadových) a vidieť tu Samsonove stĺpy, rímske kúpele (tieto boli predsa len naplnené vodou, pretože nejaké tie zrážky sa predsa pod zem dostali), indické pagody, anjelské krídlo či svokrin jazyk. Najväčším sprístupneným priestorov je dóm nazvaný podľa objaviteľa Majkov dóm. V Domici zimuje veľké množstvo netopierov a na niektorých miestach vidieť kopy trusu (guána), ktorý tu zanechali. Jaskyňa bola kedysi sídlom ľudí doby kamennej; jedného zablúdeného tu nájdete pri ohnisku spolu s rôznymi nástrojmi. Symbolom jaskyne je práve jeden z nálezov – nádoba pokrytá nánosom kalcitu.

Škoda tej plavby; ale aj tak je to zážitok. A akustika tiež nie je na zahodenie. 🙂

3. Gombasecká jaskyňa

“Those are not fit to drink, though they might be”

Gombasecká jaskyňa sa nachádza blízko Domice, obe sú súčasťou Slovenského krasu. Tiež je tvorená vápencom, ktorý je prevažne hrdzavo sfarbený a farebnosť výzdoby je podobná Domici. To, čo ale robí Gombaseckú jaskyňu unikátnou, je najpočetnejšia prítomnosť tzv. brčiek. To sú prvotné útvary, z ktorých sa môžu formovať kvaple; sú duté a práve nimi tečie voda obohatená minerálmi. Ak sa upchajú, môže kvapeľ naberať na objeme alebo vytvárať rôzne zvláštne formy, ktoré vám môžu pripomínať rôznu zeleninu či kyvadlá.

Gombasecká jaskyňa za brčká vďačí tomu, že je to netopiermi zabudnutá jaskyňa; hoci do nej občas niekoľko netopierov cestu nájde, väčšinou sa zdržiavajú cez zimu v iných jaskyniach. Práve preto sa v nej zachovalo toľko nepoškodených brčiek. Niežeby netopiere na prekážky nevideli, ale prievan, ktorý vzniká pri ich lete v jaskyni brčká láme, pretože sú veľmi krehké. Nielen brčká ale stoja za zmienku. Uvidíte tiež gotickú chodbu, sieň víl s jazierkom (v ktorom ale počas našej návštevy nebola voda), medúzu, čínsku pagodu, kazateľnicu, slovenský Titanik, sedem trpaslíkov okolo domčeka a tiež veľmi modernú Snehulienku. Špecialitou je tiež legálna možnosť dotknúť sa kusa stropu, ktorý sa pred dávnymi časmi odtrhol a padol nadol; v žiadnej inej jaskyni sa nemôžete dotýkať ani stien, ani výzdoby. Celý Slovenský kras a všetky jeho jaskyne sú totiž súčasťou svetového dedičstva Unesco. Okrem toho všetky naše jaskyne sú chránenými prírodnými pamiatkami, čo je u nás najvyšší stupeň ochrany prírodného výtvoru a za nedodržiavanie zákazov dostanete naozaj mastnú pokutu. Vráťme sa ale k brčkám – tie najdlhšie, nepredstaviteľne trojmetrové, sa nachádzajú v nesprístupnenej časti jaskyne, ale počas prehliadky uvidíte len o niečo kratšie dvojmetrové brčká v poslednej časti prehliadky, v Mramorovej sieni. Ďalšou špecialitou je možnosť zažiť pravú jaskynnú tmu, kedy nevidíte naozaj zhola nič, len tmu; jediné, čo ju prerušuje, je kvapkanie vody zo stropu. Symbolom jaskyne sú, ako inak, tenké brčká.

Jaskyňa akoby v zárodočnej forme a k tomu ešte tá trocha gotiky… a bez netopierov… čo viac dodať? 🙂

4. Bystrianska jaskyňa

“Dragons in hell”

Bystrianska jaskyňa sa nachádza v Nízkych Tatrách. Je tvorená znovu vápencom prevažne sivých farieb, ale je to trochu iný typ jaskyne ako predošlé. Škáry, ktorými dovnútra vteká voda, sú totiž tak trochu krivé a vytvárajú tým pádom iné formy výzdoby.

Kalcitová výzdoba tu najčastejšie má podobu nie klasických kvapľov, ale skôr súvislých povlakov po stenách, kde sa leje; vodopády sú tu krásne a baldachýny snáď ešte krajšie. Práve tie tu nájdete; na tom menšom z nich sa dá pekne pozorovať prírastok jednotlivých vrstiev kalcitu sfarbeného najmä prímesou železa s rôznou intenzitou. V jaskyni sa nachádzajú tri priepaste, ktoré vedú až k podzemnej riečke, čo ich vyhĺbila. V poradí druhá vám navyše poskytne audio (ale nie vizuálny) zážitok v podobe zvuku tečúcej vody. Tá sa tam dá počuť celý rok. Uvidíte mužský klebetný jazyk, pretože ženský by sa do jaskyne vraj nezmestil, trojhlavého draka, dinosauriu lebku, dostanete sa aj do pekla a v stene si môžete prezrieť odtlačok čertovho kopyta a šľapaj snežného muža Yettiho. V rovnakej časti sa počas 2. svetovej vojny skrývalo sedem ľudí po dobu troch týždňov a na tomto mieste si znovu vychutnáte jaskynnú tmu. Bystrianska jaskyňa je jednou z mála, v ktorých ešte prebieha speleoterapia. Do týchto priestorov sa síce počas prehliadky nedostanete, ale tunel vám spoľahlivo označí malý Spišský hrad. Symbolom jaskyne je veľký baldachýn.

Nenáročná na kondíciu, bohatá na formy. Ako z reklamy. 🙂

5. Važecká jaskyňa

“Meet the bear”

Važecká jaskyňa je vápencová a tiež sa nachádza v Nízkych Tatrách. Kedysi tu žili jaskynné medvede, sochu jedného z nich môžete aj vidieť a odfotiť sa s ňou. Spolu s kosťami medveďov sa v jaskyni našli aj kosti jaskynného leva a srstnatého nosorožca; kto by toto na Slovensku čakal…

Naozaj zaujímavé na tejto jaskyni je, že v rozpore s klasickou predstavou (jaskyňa je podzemný priestor) sa počas prehliadky stúpa smerom nahor; jaskyňa je síce podzemný priestor, ale umiestnená vo vnútri vrchu a vchod je v jednom z jej nízko položených miest. Steny sú skôr tmavé a tak sa na nich dobre vynímajú rôzne tvary. Pri prehliadke uvidíte klasickú kvapľovú výzdobu, ale tiež akoby chlpaté kvaple s krehkými výrastkami kalcitu, turecké jazierka (počas našej návštevy suché), dostali sme sa aj k jazierku, v ktorom voda bola, aj s mincami. Uvidíte rôzne záclonky, slonie ucho, mesačnú krajinu aj záhradku rastúcich kvapľov, ktoré vyzerajú tak trochu ako špargle. Najzaujímavejšie sú ale kosti horeuvedených zvierat. Symbolom jaskyne je aj napriek tomu niekoľko pri sebe rastúcich kvapľov zo záhradky.

Pre medvede. A pre nevšedný zážitok toho, že aj keď idete pod zem, idete vlastne k nebu. 🙂

6. Dobšinská ľadová jaskyňa

“What goes up must come down”

Dobšinská ľadová jaskyňa sa nachádza v Stratenej, od Dobšinej je teda pomerne ďaleko. Je to kvalitatívne iný typ jaskyne ako tie predošlé. Síce je tvorená vápencom, ktorý tu má bielu až zlatistú farbu, ale jej výzdoba nie je ani kalcitová, ani aragonitová. Podľa názvu je jasné, že voda tu nie je len prostriedkom prenosu materiálu na výzdobu, ale je samotnou výzdobou. Dobšinská ľadová jaskyňa je unikátna v tom, že sa nachádza mimo alpínskeho pásma, vchod je “len” vo výške 950 metrov n.m. Iné ľadové jaskyne sa nachádzajú vo vyšších nadmorských výškach.

Kým sa vôbec dostanete k vchodu, vyšliapete si slušné prevýšenie 66 metrov pomocou serpentínkového náučného chodníka, a kým sa dostanete k náučnému chodníku, vyšliapete si ďalšie asi 70 metrové prevýšenie. Dajte si načas; cesta by vám mala trvať cca pol hodiny. Radšej pomaly a isto ako sa strhať; pred vstupom do jaskyne je potrebné sa vydýchať, aby vás náhodou z teplotnej zmeny netrafil šľak. Už pred vchodom vás prekvapí studený dych jaskyne, v ktorej sa ľad netopí po celý rok. Väčšina jaskýň má po celý rok stabilnú teplotu okolo 10°C, niektoré o niečo menej, v ľadových jaskyniach sú ale teploty mínusové. To, čo ste si vyšliapali smerom nahor, si zošliapete počas prehliadky v jaskyni; najnižšie miesto sa nachádza v hĺbke 47 metrov od vchodu do jaskyne, ku ktorému ešte pár schodov zídete. Prehliadka je vlastne manifestáciou mohutnosti ľadovca, ktorý vypĺňa vnútro jaskyne. Kráčate nielen okolo neho, ale aj vnútri neho. V spodných častiach jaskyne nevidíte takmer žiadnu výzdobu okrem jednoliatej ľadovej steny, prípadne tunela, a srieňom rozligotaného vápenca. V ľade je pekne vidieť jednotlivé vrstvy, uvidíte medúzu a tiež jednu z pekelných dier, ktorá ľadovec tak trochu zatláča z chodníka preč, ale ďalšie výklenky sú umelo vytvorené, aby sa vôbec okolo ľadu dalo prechádzať. Hore vo veľkej a malej sieni uvidíte studňu s tečúcou vodou, osrienené cencúle, kazateľnicu a opony. Symbolom jaskyne je ľadový cencúľ rastúci odspodu nahor.

Ľad v objeme viac než 100 000 kubíkov s maximálnou hrúbkou 27 metrov. Výškový unikát. A pravý kondičný tréning. 🙂

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s