Sféry vedomia

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo je ležatá osmička symbolom nekonečna?
Správne by asi tento článok mohol nadväzovať na numerologickú charakteristiku čísla 8. Ale niekedy časová následnosť určitých vecí nie je taká zrejmá, ako by som si želala, a tak treba veci dopĺňať vtedy, keď sa vynoria na povrch.

Dostala som sa k tomu dávno; pred troma rokmi. Ten prvý raz ma celkom doplietol (hovorím o Michaelovi), ten druhý raz mi to bolo jasnejšie (to bolo za pomoci Rodanaela). Dostala som sa k tomu pri rekapitulácii dávnejších rozhovorov a pripadalo mi to zaujímavé, najmä preto, lebo sféry vedomia vraj vôbec nesúvisia s dimenziami ako takými. To pravdepodobne znamená, že všetky sféry vedomia sa môžu nachádzať vo všetkých dimenziách – s rôznym pomerom existencie. A ako také mi to pripadá nesmierne zaujímavé.

Prvý stupeň vedomia: Oddelené vedomie, ktoré nespolupracuje
Kľúčový výraz: Som sám za seba
V prvotnom bode odlúčenia sa vedomie vydeľuje ako celkom samostatná jednotka. Predstavte si pustovníka, ktorý opúšťa dav a odchádza do odlúčenia; je sám a vie, že nikto za ním nestojí, nikto mu nepodá pomocnú ruku. Vedomie v tomto štádiu je úplne oddelené od celku, pretože iba v takomto nastavení dokáže samo seba spoznať najlepšie.

Druhý stupeň vedomia: Oddelené vedomie, ktoré spolupracuje
Kľúčový výraz: Jeden za všetkých, všetci za jedného
V druhom bode vedomie preskúmalo samo seba, aspoň do istej miery, a zistilo, že hoci dokáže pracovať dostatočne samostatne, pre lepšie výsledky sa treba spojiť s inými vedomiami; tak sa pustovník vracia do spoločnosti, aby ju obohatil o svoje poznatky. Nie je to preto, že túži po spoločnosti; je to preto, lebo túži prejaviť svoju zvrchovanosť a bez “publika” to nejde. Nejde ale iba o publikum; herci sú hercami, aj keď ich nikto nevidí, ale práve diváci dodávajú ich role rozmer skutočnosti – preto spolupracujú, hoci túžia vyniknúť ako samostatné osobnosti.

Tretí stupeň vedomia: Čiastočne spojené vedomie
Kľúčový výraz: My sme jedno
Vedomie cíti prepojenosť s okolím. Uzatvára s ním spojenectvo v zmysle potrebnosti. Vie, že bez ostatných vedomí, ktoré ho obklopujú, nie je celkom samo sebou. Skupina vedomí tvorí samostatnú skupinu, samu pre seba, bez konfrontácie so širším okolím.

Štvrtý stupeň vedomia: Spojené vedomie, ktoré nespolupracuje
Kľúčový výraz: Sme časťou sami osebe
Konfrontácia “my verzus tí druhí”. Vedomie v zmysle ucelenej skupiny ostro určuje hranice medzi sebou a inými skupinami vedomí; sme lepší, sme kultúrnejší, sme inteligentnejší a bolo by najlepšie, keby sa svet určoval podľa nás. Spojené vedomie, ktoré nespolupracuje, má formu sekty, ktorá diktuje svetu svoje podmienky bez sebareflexie, z čistého presvedčenia, že iba jej názor je ten správny.
Zlomový moment; štvrtý stupeň vedomia je najviac vzdialený stredu, pretože na jednej strane priznáva potrebu spolupatričnosti a na druhej strane ostro nesúhlasí so všeobecnou prepojenosťou všetkého.

Piaty stupeň vedomia: Spojené vedomie, ktoré spolupracuje
Kľúčový výraz: Sme súčasťou celku
Konfrontácia z predošlého stupňa sa zjemňuje; spojené vedomie si uvedomuje význam ostatných skupín a začína obrusovať hrany. S vedomím, že iba ťahaním za spoločný povraz sa dajú dosiahnuť veľké veci, sa vedomie trochu neochotne podvoľuje hrať hru spolupatričnosti, snáď stále dúfajúc, že napokon dôjde práve na jeho požiadavky a predstavy o svete.

Šiesty stupeň: Úplné spojené vedomie
Kľúčový výraz: Sme všetko a všade
Predtým hraná spolupatričnosť sa stáva skutočnejšou. Hlbšie pochopenie zmyslu vecí a miesta každého jedného osobitného vedomia, každého jednotlivca v skladačke, ktorá tvorí celkový obraz. Zviditeľnenie výsledku. Posledný krok pred konečným uvedomením.

Siedmy stupeň: Vedomie natoľko spojené, že stráca vedomie
Kľúčový výraz: Bytie
Všetko ostatné sa rozplýva. Vedomie sa stáva nevedomým, pretože jediným dôležitým sa stáva výsledok. Dieliky splývajú a prestávajú rozlišovať medzi sebou a ostatnými. Bytie je celok bez jednotlivých zložiek, bez rozdelení na základe rôznych kritérií; bytie je jediným zmyslom bytia.

Nie je žiadny ôsmy stupeň. Ten je opakovaním prvého; po vedomí, ktoré stratilo vedomie, sa začína od začiatku, nastáva prudká individualizácia a kolobeh sa môže opakovať. Ležatá osmička symbolizuje to, že všetko začína z jedného bodu a vracia sa do rovnakého bodu, pričom cesty zo stredu a do stredu sú horizontálne, nie vertikálne. Žiadna cesta si nemôže namýšľať, že je vznešenejšia než ostatné, pretože všetky sú dokonale rovnocenné. Podobne ako v hudbe každá stupnica pri oktáve začína znovu opakovať samu seba, iba v trochu inej forme.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s