O sťažovaní (sa)

Motto: Každý deň je vhodný na vnútorný dialóg. Niektoré z nich sú vhodnejšie na kratšiu variantu.

Apríl je výnimočným mesiacom z viacerých hľadísk a tohtoročný obzvlášť. Od pondelka nám predvádza klasické aprílové počasie – v pondelok slnko, v utorok sneh, dnes dážď. Plus chlad, ale na ten sme si za posledné tri či štyri mesiace pomaly stihli aj zvyknúť. Celkovo akoby ani nebola jar, ale jeseň, a tak mi napadlo, či… Čítať ďalej

Odklad a zrušenie

Tento týždeň by sa pokojne dal nazvať “týždňom odložených písomiek”. Jednu som mala písať v pondelok – tá sa uskutočnila dnes. Druhá sa mala konať v utorok – zistila som, že trieda sa učila iný celok ako sme sa dohodli (po niekoľkých upozorneniach, čo sa vlastne majú učiť). Ďalšia mala byť v stredu a keď som už šla zo zborovne s rozmnoženými zadaniami, stretli ma na chodbe dve baby z danej triedy a spýtali sa, či by to nemohli preložiť o týždeň, lebo si chcú aspoň jeden týždeň vydýchnuť po ukončení jedného polroka a pred začiatkom ďalšieho…

Čítať ďalej

Reči sa hovoria a chlieb sa je

Toto slovenské príslovie je v posledných dňoch asi to najvýstižnejšie, čo dokáže popísať stav, v ktorom sa nachádza slovenské školstvo. A teraz nehovorím o platoch učiteľov. Hovorím o stave, v ktorom sa nachádza slovenské školstvo. Všeobecne. Bez ohľadu na to, ako nás platia a čo od nás za to vyžadujú. Teda vlastne… tie požiadavky by s tým aj súvisieť mohli. Čítať ďalej

Spolupráca

Cudzím slovom kooperácia, vyjadruje spoločnú prácu (spoločné operácie) konané za rovnakým účelom v rovnakom (alebo aspoň približne rovnakom) čase. Je jedným z hlavných hnacích mechanizmov ľudstva. Každý sme síce individualita, ale najlepšie výsledky sa dosahujú v spolupráci s inou individualitou. Viac hláv viac vie. (A tiež toho viac pokazí, čo znamená rýchlejšie učenie a efektívnejšie napredovanie vzhľadom na orientáciu v danom probléme. 🙂 ) Čítať ďalej

Drak v horoskope

Konverzácia pri článku o Lilith o mesačných uzloch ma nakopla k úvahe o mesačných uzloch. O týchto uzloch som písala v astrologických článkoch (len si teraz náhle neviem spomenúť, kde presne 🙂 (aha, kde inde ako pri Mesiaci… 😛 )) a tam som udala aj ich názvy týkajúce sa častí tela draka; severný uzol je Dračia hlava a južný uzol je Dračí chvost. Severný mesačný uzol je bodom, v ktorom Mesiac prechádza nad rovinu, v ktorej by za ideálnych podmienok mal obiehať Zem. Južný mesačný uzol je naopak bodom, v ktorom Mesiac pod túto rovinu klesá. (On totiž obieha Zem tak trochu nakrivo. 🙂 Preto niekedy vidíme Mesiac ako väčší a niekedy ako menší, hoci to by sme ho museli presne odmerať (pravítkom či uhlomerom či čím sa to dá odmerať), aby sme zistili rozdiel vo veľkosti.) Čítať ďalej