Názory a presviedčania

Dnes som hneď zrána mala jeden zaujímavý rozhovor. Nebol to rozhovor môj; bola to diskusia dvoch ľudí, ktorí na seba vzájomne reagovali a každý z nich si obhajoval vlastnú pravdu, pričom sa snažil ukázať tomu druhému, že nemá pravdu. Asi to poznáte; je to pomerne bežná prax. Už nejaký čas som premýšľala nad tým, že by som o tom napísala, a dnes sa mi naskytla vhodná príležitosť.

Čítať ďalej

Chváľte sa

Premýšľala som nad tým, ako vyzerá náš svet.

Nie, toto nemá byť hlboká úvaha, skôr malé zadivenie sa. Nad tým, ako ešte dokážeme fungovať dostatočne efektívne. Priviedlo ma k tomu viacero dôvodov; jeden komentár, jeden veľmi plný deň, ďalší veľmi plný deň a potom ešte jeden poučný deň… chápete podstatu. 🙂

Čítať ďalej