Tridsaťosem mesiacov v novom svete

Ktovie, či sa jar blíži alebo sa len zima nevie rozhodnúť, čo ďalej; každopádne sa počasie s nami zahráva. Dážď, chvíľa mrazu a potom dážď, na chvíľu pokoj a potom znovu dážď na daždi na daždi… uplynulý mesiac bol daždivý. Niekedy pršalo otvorene, niekedy skryto, niekedy bola škoda vôbec otvoriť dáždnik a niekedy musel človek naozaj premýšľať, či stojí za to vziať si ho. (Väčšinou to za to stálo.) Slnko sa odmietalo dlhodobo ukázať a pravdepodobne vedelo, prečo to robí, na druhej strane zrážky boli také hojné, že snáď ani to suchšie leto až tak nevadilo.

Čítať ďalej

Opticky dlhý týždeň

Základné pravidlo čo najjednoduchšieho prežitia v ľudskej spoločnosti znie tak, že javy, situácie, veci a aj samotní ľudia by mali byť usporiadané do relatívne pravidelných skupín kvôli ľahšej identifikácii. Poznáte to; niečo je príjemné, niečo vítané, niečo želané, niečo potrebné, niečo lacné, niečo drahé a tak podobne. Čas takisto delíme do pravidelných skupín – večnosť sa delí na tisícročia, tie na stáročia, tie na desaťročia, tie na roky… Štvrtý rozmer, podobne ako ostatné tri, sa s nami vie zahrať v tom zmysle, že sa zdanlivo vyvlečie zo skupín, ktoré sme mu určili. Tak existujú opticky krátke a opticky dlhé týždne.
Čítať ďalej

Divák a herec… alebo nie?

Svet, v ktorom žijeme, nie je skutočný. To, čo vidíme, je len naša interpretácia sveta. Svet objektívne neexistuje, existuje len súhrn interpretácií sveta. Niektoré interpretácie si budú podobné, niektoré sa budú výrazne odlišovať. Nedá sa ale povedať, že niektoré z nich sú správne a iné nie; všetko sú to iba interpretácie a teda bude záležať na samotnom divákovi, ktoré z nich uzná za správne a ktoré nie. Čítať ďalej

Úplné zatmenie (Total eclipse)

Nie, toto nebude článok z oblasti astronómie a ani upútavka na nepochybne zaujímavý nebeský fenomén. Napokon, až také výnimočné to úplné zatmenie, či už Slnka alebo Mesiaca, nie je; jedno sa odohráva približne raz za rok, druhé dokonca niekoľkokrát do roka, len je vždy pozorovateľné inde na Zemi, preto to veľké haló, keď je miestom možného pozorovania naša oblasť. (Ak to neprekazia pre bežných pozorovateľov mraky, pravdaže.) Úplné zatmenie je v tomto prípade skôr termín preneseného významu. Čítať ďalej

Konečne som učiteľka :)

Áno. Konečne som učiteľka. Nie, toto nie je kríza osobnosti. Konečne som “učiteľka z povedomia verejnosti”. Aspoň teda väčšiny verejnosti. Teda vlastne – ani neviem, či je to väčšina verejnosti. Ale určitá časť verejnosti má na učiteľov tento názor. Takže práve tá učiteľka dnes som.

Podarilo sa mi totiž prísť domov pred druhou hodinou poobede. 🙂 Čítať ďalej

O sťažovaní (sa)

Motto: Každý deň je vhodný na vnútorný dialóg. Niektoré z nich sú vhodnejšie na kratšiu variantu.

Apríl je výnimočným mesiacom z viacerých hľadísk a tohtoročný obzvlášť. Od pondelka nám predvádza klasické aprílové počasie – v pondelok slnko, v utorok sneh, dnes dážď. Plus chlad, ale na ten sme si za posledné tri či štyri mesiace pomaly stihli aj zvyknúť. Celkovo akoby ani nebola jar, ale jeseň, a tak mi napadlo, či… Čítať ďalej

Odklad a zrušenie

Tento týždeň by sa pokojne dal nazvať “týždňom odložených písomiek”. Jednu som mala písať v pondelok – tá sa uskutočnila dnes. Druhá sa mala konať v utorok – zistila som, že trieda sa učila iný celok ako sme sa dohodli (po niekoľkých upozorneniach, čo sa vlastne majú učiť). Ďalšia mala byť v stredu a keď som už šla zo zborovne s rozmnoženými zadaniami, stretli ma na chodbe dve baby z danej triedy a spýtali sa, či by to nemohli preložiť o týždeň, lebo si chcú aspoň jeden týždeň vydýchnuť po ukončení jedného polroka a pred začiatkom ďalšieho…

Čítať ďalej

Zamestnávateľ? Zamestnanec?

Pracovno-právne vzťahy sú vždy jasne definované. Kto je zamestnávateľ a kto je zamestnanec – definície vyplývajú priamo zo zmluvy, ktorú podpisujú obe strany a tým sa zaväzujú dodržiavať ju. Povaha vzťahu medzi učiteľom a žiakom je z tohto pohľadu prinajmenšom podivná. Čítať ďalej